Obwieszczenie AU.6733.39.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.39.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN NA KABLOWĄ na terenie działek nr 2524/2, 2524/3, am.43, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf