Obwieszczenie AU.6733.42.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.42.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE - PRZYDZIAŁKI na terenie działek nr 23/1, 36, am.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew .

Pobierz dokument - format pdf