Obwieszczenie AU.6733.38.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.38.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PARDELAK na terenie działek nr 25/2 i 77, am.13, obręb Pacanowice, gmina Pleszew .

Pobierz dokument - format pdf