Zarządzenie Nr 194/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 194/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf