INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE ZGROMADZENIA

Miejsce zgromadzenia: Rynek.

Trasa przemarszu: Bez przemarszu.

Termin zgromadzenia (rozpoczęcie): 13. 12. 2016r. godz. 18:00

Termin zgromadzenia (zakończenie): 13. 12. 2016r. godz. 19:30

W sprawie: Sprzeciw obywateli wobec niszczenia demokratycznego państwa prawa.