Zarządzenie Nr 197/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 197/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2017 - 2018 z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.
 
Pobierz dokument - format pdf