Obwieszczenie AU.6733.47.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.47.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BRONÓW NA TERENIE DZIAŁKI NR 92, AM.1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf