Obwieszczenie AU.6733.48.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.48.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE 100 dn 90 W ULICY KALISKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1188, AM.21, 2180/2, AM.22, 2180/3, AM.23, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf