Zarządzenie Nr 196/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 196/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad naliczania waloryzacji i zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. przez najemców lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf