Zarządzenie Nr 198/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 198/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok
 
Pobierz dokument - format pdf