Uchwała nr XIX/223/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/223/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Pobierz dokument - format pdf