Zarządzenie Nr 205/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 205/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.
 
Pobierz dokument - format pdf