Zarządzenie Nr 208/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf