Protokół nr XIX/2016 z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2016 r.

Protokół nr XIX/2016 z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2016 r.