Uchwała nr XX/239/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/239/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf