Uchwała nr XXI/261/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/261/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf