Obwieszczenie AU.6733.8.2017 z dnia 04.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.8.2017 z dnia 04.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w miejscowości Kowalew"
 
Pobierz dokument - format pdf