Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej w Pleszewie

tel. +48 62 7428 307

email : rada@pleszew.pl

Przewodniczący Rady: Adela Grala-Kałużna

Z-ca przewodniczacego: Piotr Kusiakiewicz

Z-ca przewodniczacego: Maciej Ładziński

Obsługa Biura Rady: Paulina Tecław / Klaudia Witek