Zarządzenie Nr 67/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017

Zarządzenie Nr 67/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf