Ogłoszenie z dnia 22.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Prokopów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 30 o pow. 0,0600 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00020943/1.

Pobierz dokument - format pdf