Zarządzenie Nr 77/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017

Zarządzenie Nr 77/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf