Uchwała nr XXII/272/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr XXII/272/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf