Zarządzenie Nr 74/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017

Zarządzenie Nr 74/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf