Uchwała Nr XXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz tekst uchwały - format pdf