Uchwała Nr XXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf