Zarządzenie Nr 96/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 96/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: izmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf