Zarządzenie Nr 111/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr 111/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf