Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 lipca 2017 r.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 lipca 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017 - 2023,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032, Wykaz przedsięwzięć do WPF - format pdf

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

d. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.