Zarządzenie Nr 112/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2017

Zarządzenie Nr 112/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2017 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf