Wykaz z dnia 02.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt o łącznej pow. 200m2 położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego, oznaczony w ewidencji gruntów jako część działek nr 2497/6 o pow. ok. 50 m2 (pow. całk. 1,0172 ha), KW nr KZ1P/00019712/3, i 2796 o pow. ok. 150m2 ( pow. całk. 0,4556 ha ), ark. m.43, KW nr KZ1P/00002801/2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf