Wykaz z dnia 04.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 4 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Lipowej, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Grunt o łącznej pow. 682 m2 stanowi działkę nr 2986/19 (553 m2) KW nr KZ1P/00016778/2 oraz część działki nr 2988 (129 m2) KW nr KZ1P/00035289/6, ark. m. 34.

Pobierz dokument - format pdf