Zarządzenie Nr 126/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 126/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf