Zarządzenie Nr 140/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2017

Zarządzenie Nr 140/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2017 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf