Zarządzenie Nr 104/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2017

Zarządzenie Nr 104/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2017 w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf