Zarządzenie Nr 141/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2017

Zarządzenie Nr 141/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2017 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat poniesionych przez rodziny lub osoby samotnie gospodarujące poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Pobierz dokument - format pdf