Zarządzenie Nr 135/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 135/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31 sierpnia 2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf