Zarządzenie Nr 148/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2017

Zarządzenie Nr 148/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf