Zarządzenie Nr 161/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2017

Zarządzenie Nr 161/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2017 w sprawie: wykazania gruntów do oddania w użytkowanie wieczyste.

Pobierz dokument - format pdf