Zarządzenie Nr 165/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017

Zarządzenie Nr 165/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat poniesionych przez mieszkańców poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Pobierz dokument - format pdf