Uchwała nr XXV/292/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/292/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik numer 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik numer 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej