Uchwała nr XXV/302/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/302/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf