Zarządzenie Nr 177/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017

Zarządzenie Nr 177/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych.

Pobierz dokument - format pdf