Wykaz z dnia 02.11.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt położony w Brzeziu: Grunt o pow. 400 m2, zapisany w ewidencji gruntów jako część działki nr 71/3, o pow. całkowitej 0,2026 ha,  KW KZ1P/00032281/9.

Pobierz dokument - format pdf