Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 października 2017 r.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 października 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały Nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023.

4. Zamknięcie obrad.