Uchwała nr XXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2017 r.

Uchwała nr XXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2017 r.  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023.

Pobierz dokument - format pdf