Zarządzenie Nr 171/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2017

Zarządzenie Nr 171/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2017 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pobierz dokument - format pdf