Zarządzenie Nr 185/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017

Zarządzenie Nr 185/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik do Zarządzenia - format pdf

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032 - format pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa - format pdf

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej- format pdf