Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.11.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1A dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00018708/5, położonej w Pleszewie przy ul. Daszyńskiego 1 na działce oznaczonej nr 691 o pow. 551 m2 zapisanej w KW KZ1P/00003056/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pobierz dokument - format pdf