Zarządzenie Nr 202/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2017

Zarządzenie Nr 202/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2017 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017r.

Pobierz dokument - format pdf