Wykaz z dnia 24.11.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś (gm. Pleszew) na działce oznaczonej nr 85/7 o pow. 0,7691 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00031561/9.

Pobierz dokument - format pdf